POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES FIRMY AKAM- BRUK MAŁGORZATA PIERZCHAŁA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na Akam-Bruk Małgorzata Pierzchała  administratora danych osobowych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa (dalej: „Użytkownik” bądź „Użytkownicy”) drogą elektroniczną oraz przez stronę internetową prowadzoną pod adresem www.akam-bruk.pl (dalej: „Strona”) oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze Strony.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Małgorzata Pierzchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akam- Bruk Małgorzata Pierzchała ul. Potrzebna 45 02-448 Warszawa NIP: 5221158216 (dalej: „Administrator”).
. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw użytkownika Strony Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@akam-bruk.pl
 • pisemnie pod adresem: Akam- Bruk Małgorzata Pierzchała ul. Potrzebna 45 02-448 Warszawa
PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz prywatności wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do:
 1. obsługi zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego
W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z opcji kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony , Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
 • adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości elektronicznej,
 • inne dane dobrowolnie przesłane przez Użytkownika w ramach zapytania.
W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z formularza kontaktowego, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • inne dane dobrowolnie przesłane przez Użytkownika w ramach zapytania.
W obu wskazanych wyżej przypadkach podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Administratora są:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem – jeśli zdecyduje się on na jej wyrażenie
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku jeżeli kontakt z Administratorem ma na celu podjęcie na żądanie Użytkownika działań zmierzających do przedstawienia oferty, jak również zawarcia oraz realizacji zawartej z Administratorem umowy.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji w celu wykazania jej przebiegu po zakończeniu obsługi zapytania oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla złożenia zapytania oraz jego obsługi przez Administratora. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skierowania zapytania do Administratora. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu przedstawienia oferty, jak również zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 
 
Bruk-betCertusJadarLibetPaterPolbrukPomtechSemmelrock